• Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo
    • Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo

    • 23.05.2022 21:13
    • Dopravní soutěž mladých cyklistů je název soutěže s dopravní tématikou, ve které soutěží týmy složené ze dvou děvčat a dvou chlapců ve dvou kategoriích. Plní disciplíny z oblasti testů pravidel silničního provozu, jízdu přes překážky, zdravovědy a jízdu po dopravním hřišti pod dohledem policie.
     I naše škola se zúčastnila této soutěže v okresním kole 19. 5. 2022 v Mohelnici.
     Ve velké konkurenci se podařilo mladším žákům – David Štencl, David Adam, Anna Marie Švédová a Iva Haasová obsadit 4. místo.
     Starší žáci ve složení – Michal Švéda, Jakub Špaček, Nikola Semlerová a Lucie Svádová získali 5. místo.
     K dosaženému úspěchu jim blahopřejeme!

     více fotografií zde
    • více
    • Pasování na čtenáře - Knihovna I.A
    • Pasování na čtenáře - Knihovna I.A

    • 26.06.2022 15:05

    • Ve čtvrtek 12. května  2022 se děti z I.A zúčastnily slavnostního PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE v městské knihovně v Zábřehu. Žáci se dozvěděli, jak se do knihovny přihlásit, jak to zde funguje a také si prohlédli knížky pro nejmladší čtenáře. Slavnostního pasování se zúčastnil také pan starosta města John, který dětem blahopřál a popřál jim také pěkné vysvědčení. Děti si odnesly z knihovny nejen plno dárečků, ale také mnoho nových poznatků.
                                                                                                   Ivana Gronychová
                                                                                                           tř. uč. I.A
     více fotografií zde
    • více
    • Vlastivědná soutěž O poklad paní Magdalény
    • Vlastivědná soutěž O poklad paní Magdalény

    • 23.05.2022 10:22
    • Dne 11. 5. 2022 se dva týmy z 5.ročníků zúčastnily vlastivědné soutěže "O poklad paní Magdaleny", konané v místním muzeu. V klání historických znalostí i dovedností si zopakovaly i regionální reálie. Ve veliké konkurenci vybojovalo družstvo složené z Elli Debre, Lily Kauerové a Elin Weinlichové 2. místo a družstvo ve složení Barbora Portešová, Simona Linhartová a Sofie Šulcová krásné 5. místo. Holky si soutěž užily a odcházely plné pozitivních dojmů.
     Gratulujeme :-)
    • více
    • Severomoravská chata - I. stupeň
    • Severomoravská chata - I. stupeň

    • 27.05.2022 10:57
    • V týdnu 2. 5. – 6. 5. 2022 se 40 žáků  1. – 3. ročníku zúčastnilo pobytu v přírodě na Severomoravské chatě.  Během pobytu si žáci vyrobili spoustu výrobků, kterými určitě potěšili nejen sebe, ale i své rodiče a maminky, které v neděli slavily „Den matek“. Na děti také čekalo čarodějnické odpoledne spojené s „bojovkou“ a hledáním pokladu, sportovní hry a krátké výlety po okolí. Věříme, že se dětem tento týdenní pobyt líbil.

     více fotografií zde

    • více