•  
    Vážení rodiče,
    v roce 2013 byl na naší škole založen spolek MODERNÍ ŠKOLA SEVEROVÝCHOD, z. s..
     
    Důvod vzniku spolku:
    • zapojení rodičů do dění ve škole
    • získávání sponzorských příspěvků zlepšujících podmínky i způsob výuky dětí
    • posílení vzájemné spolupráce školy a rodiny
     
    Výhody členství:
    • 50% příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo, exkurze atd.)
    • pořízení odměn do soutěží
    • odměny za mimořádné výkony žáků (sportovní, prospěchové atd.)
    • věnování upomínkových předmětů při nástupu i ukončení povinné školní docházky
     
    Členem spolku se automaticky stává každý rodič, který zaplatí roční příspěvek ve výši 200,- Kč na žáka, v případě sourozenců platí 2. dítě 175,- Kč a 3. a další dítě 100,- Kč.
     
    Platbu je možno provádět dvěma způsoby:
    • ve třídě – třídnímu učiteli nebo
    • bankovním převodem na účet: 3437289349/0800 (zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte)
    VS je přidělen dítěti na základě přihlášky do spolku, předání VS zajistí třídní učitel.
    Více se o spolku a jeho činnosti můžete dozvědět zde na stránkách školy  www.zssvzabreh.cz.
     
    Těšíme se na podporu i spolupráci.
     
    V Zábřeze 1. 9. 2021
    předseda spolku
                                                                                                                            Bc. Ivana Müllerová