• Pozvánka na členskou schůzi spolku Moderní škola Severovýchod

   Dne 14. 9. 2023 se uskuteční během třídních schůzek i členská schůze spolku.

   • Volba nového předsedy spolku
   • Zpráva o hospodaření za školní rok 2022/2023
  • 2021/2022

   Spolek Moderní škola Severovýchod, z. s. v loňském školním roce 2021/2022 uhradil odměny žákům prvních a devátých tříd – 5 061 Kč, přispěl na 3D projekci částkou 8 100 Kč a programy primární prevence 13 460 Kč. Také zajistil společně s pedagogy volného času z Domu dětí a mládeže Krasohled mikulášskou nadílku, kde se podílel na zakoupení sladkostí pro žáky ve výši 2 584 Kč. Ani na Den dětí spolek nezapomněl, žáci dostali sladkosti za 741 Kč. Do soutěží, které se ve škole pořádaly spolek přispěl částkou 1 045 Kč a drobnými reklamními předměty, které získává od pojišťoven, firem, i fyzických osob.
   •  
    Vážení rodiče,
    v roce 2013 byl na naší škole založen spolek MODERNÍ ŠKOLA SEVEROVÝCHOD, z. s..
     
    Důvod vzniku spolku:
    • zapojení rodičů do dění ve škole
    • získávání sponzorských příspěvků zlepšujících podmínky i způsob výuky dětí
    • posílení vzájemné spolupráce školy a rodiny
     
    Výhody členství:
    • 50% příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo, exkurze atd.)
    • pořízení odměn do soutěží
    • odměny za mimořádné výkony žáků (sportovní, prospěchové atd.)
    • věnování upomínkových předmětů při nástupu i ukončení povinné školní docházky
     
    Členem spolku se automaticky stává každý rodič, který zaplatí roční příspěvek ve výši 200,- Kč na žáka, v případě sourozenců platí 2. dítě 175,- Kč a 3. a další dítě 100,- Kč.
     
    Platbu je možno provádět dvěma způsoby:
    • ve třídě – třídnímu učiteli nebo
    • bankovním převodem na účet: 3437289349/0800 (zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte)
    VS je přidělen dítěti na základě přihlášky do spolku, předání VS zajistí třídní učitel.
    Více se o spolku a jeho činnosti můžete dozvědět zde na stránkách školy  www.zssvzabreh.cz.
     
    Těšíme se na podporu i spolupráci.
     
    V Zábřeze 1. 9. 2022
    předseda spolku
                                                                                                                            Bc. Ivana Müllerová