• Školní družina o hlavních prázdninách
     • Školní družina o hlavních prázdninách

     • 09.06.2020 16:13
     • Prodlužujeme termín pro podání přihlášky do školní družiny během hlavních prázdnin do 25. června 2020.

      Školní družina bude v provozu od 7:30 – 15:30 hodin, cena 50,- Kč za měsíc.

      Přihlásit se můžete v kanceláři ZŠ nebo na recepci DDM Krasohled, bližší informace na tel.: 583 416 561

     • více
     • 1. stupeň a ŠD od 25. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky
     • 1. stupeň a ŠD od 25. 5. 2020 - podrobnější informace k organizaci školní docházky

     • 15.05.2020 13:46
     • Maximální počet žáků v rámci jedné skupiny je 15.  

      Skupiny jsou tvořeny z žáků, kteří byli nahlášeni do 18. 5. 2020, podle tříd a třídních učitelek.

      Žáci nad 15 budou přiřazeni do jiné, méně početné skupiny.

      Složení skupin je NEMĚNNÉ po celou dobu do 30. 6. 2020.

      Po 25. květnu 2020 NELZE žáky ve skupinách měnit ani zařadit nového žáka.

      Třídní učitelé si v 7:45 hodin vyzvednou žáky před školou (prosíme o dodržování času).

      Vzdělávání ve skupinách bude probíhat v době od 7:55 do 11:30 hodin

     • více