• Školní psycholog

    Mgr. Petra Slámková

    Kde mě najdete: druhé patro vpravo, místnost A 110

    Email: psycholog@zssvzabreh.cz

    Telefonní číslo: +420 770 125 222

     

    Jak mě kontaktovat

    Na škole mě můžete zastihnout každé pondělí a úterý. Vzhledem k tomu, že v průběhu dne se mohu vyskytovat na různých místech v prostorách školy mimo svou pracovnu, je lepší si konzultace domluvit předem, a to buď e-mailem nebo telefonicky. Na e-mail reaguji obvykle do druhého dne, telefonicky pouze v pondělí a úterý, kdy jsem přítomna na škole.

    O činnosti školního psychologa

    Psycholog ve škole pomáhá žákům, rodičům i pedagogům při řešení a zvládání výchovných, výukových i vztahových problémů. Věnuje se jednotlivcům a poskytuje jim bezplatné konzultace a poradenství. Pracuje také s třídními kolektivy, pomáhá zlepšit atmosféru, vztahy ve třídách i ve škole, a podílí se na prevenci negativních jevů jako jsou šikana, záškoláctví, závislosti aj.

    Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Informace získané z rozhovorů jsou důvěrné a nejsou bez vědomí a svolení poskytovány dalším osobám. S citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

    Kdy můžete školního psychologa kontaktovat?

    Žáci mohou psychologa vyhledat, když mají jakékoliv problémy, se kterými by se chtěli svěřit a pomoct s jejich řešením. Může se jednat o potíže s učením, chováním, problémy se spolužáky, když se ve třídě necítí dobře, trápí je tréma, strach, smutek, když mají problémy doma nebo se ocitnou v krizové situaci.

    Rodičům psycholog nabízí možnost konzultací a poradenství ohledně výchovných, výukových či jiných obtíží týkajících se žáka a jejich rodiny.

    Učitelům je psycholog k dispozici zejména v rovině metodické podpory, konzultací k jejich práci s jednotlivými žáky i s třídními kolektivy a dalších potřeb.