• Organizace školního roku

   •  

    Školní rok 2023/2024 bude zahájen 4. 9. 2023.

    Konec 1. pololetí:          31. 1. 2024

    Konec 2. pololetí:          28. 6. 2024

     

    Vyučovací hodiny - Zvonění

    1. hodina       7:55 –  8:40

    2. hodina       8:50 –  9:35

    3. hodina       9:55 – 10:40

    4. hodina     10:50 – 11:35

    5. hodina     11:40 – 12:25

    6. hodina     12:35 – 13:20

    7. hodina     13:55 – 14:40

    8. hodina     14:45– 15:30

     

    Prázdniny

    Podzimní:                26. 10. a 27. 10. 2023

    Vánoční:                  23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

    Pololetní:                 2. 2. 2024

    Jarní:                        4. 3. - 10. 3. 2024

    Velikonoční:             28. 3. 2024

    Hlavní:                     29. 6. - 1. 9. 2024

     

    Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne 2. 9. 2024.

     

     

    Třídní schůzky a konzultace

    Třídní schůzky:  14. 9. 2023     15:30 - 16:00

    Konzultační týdny: