• Základní údaje

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh 

    Severovýchod 484/26, okres Šumperk

    789 01 Zábřeh

      

    IČ: 00852252  

    DIČ: CZ00852252

    RED IZO: 600 148 513

    Číslo účtu školy: 589 610 0217/0100  Komerční banka

    Číslo účtu DDM: 123-203 715 0247/0100 Komerční banka

     

    Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 hodin (v pracovních dnech)

    Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

    Číslo datové schránky: 6rr9x9e

    Internetové stránky: https://www.zssvzabreh.cz

    Email: 4zszabreh@zssvzabreh.cz

    Tel. kanceláře školy: 583 416 561

    Mobil kanceláře školy: 736 157 613

    Mobil recepce DDM: 770 114 947

    Mobil vedoucí DDM: 770 192 728

    Mobil školní družiny: 604 977 566

    Tel. školní jídelna: 583 415 089

      

    Ředitelka organizace Mgr. Jana Ucekajová

    Email: ucekajova.jana@zssvzabreh.cz

    Tel. ředitelky organizace: 583 416 561

    Mobil kanceláře školy: 736 157 613

     

    Zástupkyně ředitelky organizace Mgr. Aneta Švecová

    Email: svecova.aneta@zssvzabreh.cz

    Tel. zástupkyně ředitelky organizace: 583 416 561

    Mobil kanceláře školy: 736 157 613

     

    Vedoucí DDM Krasohled Bc. Ivana Műllerová

    Email: mullerova.ivana@zssvzabreh.cz 

    Email DDM: ddmkrasohled@zssvzabreh.cz

    Tel. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728

    Mobil kanceláře školy: 736 157 613

     

    Vedoucí ŠD Lenka Malá

    Email: mala.lenka@zssvzabreh.cz

    Tel. vedoucí školní družiny: 583 416 561

    Mobil kanceláře školy: 736 157 613