• Informace k provozu Dopravního hřiště pro školní rok 2020/2021

    

    

   Provoz dopravního hřiště pro základní školy a školní družiny

    ve školním roce 2020/2021 byl zahájen ve středu 2. září 2020.

    

   Očekáváme vás u zadního vchodu do budovy ZŠ a DDM Krasohled,

     tj. u vchodu na RECEPCI DDM Krasohled.

    

   Výuka dopravní výchovy bude probíhat vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU

    

   • pro školy v čase od 8:00 hodin do 12:30 hodin (5 vyučovacích hodin)

    

   • pro školní družiny v čase od 13:00 do 15:00 hodin

    

   Provoz je pro školy i pro školní družiny ze Zábřehu ZDARMA.

   Pro žáky 4. ročníku ze škol mimo Zábřeh je provoz také ZDARMA.

    

   Pro žáky ostatních ročníků škol a školních družin mimo Zábřeh

   je poplatek stanoven na částku 10 Kč za žáka.

    

    

   Počet žáků skupiny jednoho vyučovacího bloku je 30, případné zvýšení počtu žáků  na  jednu  skupinu  bude  řešeno po  vzájemné  domluvě   individuálně.

    

   S sebou žáci potřebují vhodný oděv a obuv, přezůvky a přilbu.

    

   ZÁVAZNÉ rezervace a ZMĚNY rezervací proveďte

   na telefonu kanceláře školy 583 416 561.

    

    

   Těšíme se na spolupráci.

    

                                                               Mgr. Markéta Bahounková Bartášková, v. r.

                                                               ředitelka organizace