• Informace k zahájení provozu Dopravního hřiště pro školní rok 2020/2021 pro školy a školní družiny

    

   Provoz pro školní rok 2020/2021 bude zahájen ve středu 2. září 2020.

    

   Výuka dopravní výchovy bude probíhat vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU

    

             - pro školy v čase od 8:00 hodin do 12:30 hodin (5 vyučovacích hodin)

             - pro školní družiny v čase od 13:00 do 15:00 hodin

    

   Provoz bude pro školy i pro školní družiny ze Zábřeha ZDARMA.

    Pro žáky 4. ročníku ze škol mimo Zábřeh bude provoz také ZDARMA.

   Pro žáky ostatních ročníků škol a školních družin mimo Zábřeh

   je poplatek stanoven na částku 10 Kč za žáka.

    

   Počet žáků skupiny jednoho vyučovacího bloku je 30, případné zvýšení počtu žáků na jednu skupinku

   bude řešeno po vzájemné domluvě individuálně.

    

   S sebou žáci potřebují vhodný oděv a obuv, přezůvky a přilbu.

    

   Termín vhodný pro Vaši školu si můžete

    ZÁVAZNĚ REZERVOVAT od 12. června 2020 

   na telefonu kanceláře školy 583 416 561 u paní Aleny Struhárové.

    

   Těšíme se na spolupráci.

    

   Mgr. Markéta Bahounková Bartášková, v. r.

   ředitelka organizace