• Základní informace

    • Během školního roku se snažíme zbavit děti únavy po vyučování formou odpočinkových, zábavných, zájmových a rekreačních aktivit. 
      
     Činnosti se každý den střídají. Za příznivého počasí využíváme školní hřiště, chodíme na vycházky. Pořádáme soutěže (kopaná, vybíjená, skákací panák, Drakiáda, šachy, stolní tenis, ...).
      

     V zimních měsících využíváme velkou tělocvičnu. Podílíme se na výstavkách ve škole a školní družině. Připravujeme dárky pro nastávající prvňáčky.


     Mobil družiny: 604 977 566
      
     Provozní doba: 
      
     ráno               Po až Pá 6:00–7:45
      
     odpoledne     Po až Pá 11:45–16:30
      
     Vychovatelky:
     Lenka Malá
     Oldřiška Ratiborská
     Hana Třísková
  • 5 P naší družiny

   podpora
   pochvala
   pomoc
   pochopení
   přijetí
    


   Přečtěte si psaní, máme velké přání:

   Aby děti v družince,                          K činnostem je nenutíme,
   byly jako v bavlnce,                          však to samy dobře víme,
   aby si zde hrály, smály                      že si přejí pohodu,
   a po škole odpočívaly.                      volnost, sport a zábavu.
    
                               Naplníme volný čas,
                               pro každého z nás.
                               Je nám velkou odměnou,
                               pokud děti odcházejí
                               vždycky s dobrou náladou.
    
                                                                                    vychovatelky ŠD