• Kariérový poradce

   •  

    KARIÉROVÝ PORADCE:     MGR. MARIE PORTEŠOVÁ

     

    Kontakt: portesova.marie@zssvzabreh.cz, 603 359 365

    Konzultační hodiny:   pro školní rok 2020/2021 -  úterý a čtvrtek 8:50 – 9:35 hod. v učebně 99 (kabinet fyziky)          

    Pro rodiče i žáky i v odpoledních hodinách po předchozí osobní či telefonické domluvě

     

    Práce kariérového poradce

    Volba povolání

    - Poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě povolání.

    - Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům, jejich rodičům i třídním učitelům 5. a 9. tříd.

    - Pro žáky 8. tříd zajišťuje návštěvu Informačního střediska Úřadu práce Šumperk, návštěvy zástupců SŠ na ZŠ.

    - Spolupracuje s třídními učiteli při potvrzování přihlášek ke studii na SŠ.

    - Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace o odvolacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení.

     

    Atlas školství

     

    Přijímací řízení na SŠ a OU

    AKTUÁLNÍ INFORMACE

    V případě nepřijetí žáka po přijímacím řízení je možnost podat žádost o nové rozhodnutí. Pokyny jsou zde.

     

    Termín přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020 pro 9. ročník proběhne 8. června 2020. Podrobný rozpis je zde.

    Termín přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020 pro 5. ročník proběhne 9. června 2020. Podrobný rozpis je zde.

     

    Dne 7.5.2020 nabyla s platností Vyhláška č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020. Jsou zde pokyny k pozvánce k přijímací zkoušce, ke konání zkoušky, dokumentech, délce (Č - 70 minut a M - 85 minut), zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů.

    Vyhláška č. 232/2020 zde.

     

    Informace k přijímacímu řízení 2019/2020

    Důležitá data a čísla

    Seznam podporovaných oborů vzdělání

    Změny v přijímacím řízení 2019/2020

    Schema přijímacího řízení

    Zákon č. 135/2020 Sb.

    Aktualizace cermatu

    Zápisový lístek

     

    Důležité odkazy

    Cermat

    Střední školy

    Národní ústav vzdělávání

    Infoabsolvent

     

    Testy profesní orientace

    Emiero

    Profitest

    Test silných stránek

    Zkouška osobnosti