• Spaní ve škole 4. ročník
    • Spaní ve škole 4. ročník

    • 07.07.2022 10:32
    • 23. 6. 2022 jsme se ve 4. ročníku rozloučili se školním rokem společným odpolednem a nocí ve škole. Hráli jsme různé hry, opékali špekáčky, čelili strachu ze tmy při Bobříkovi odvahy a nakonec se i trochu vyspali. Druhý den jsme ocenili nejsvědomitějšího spolužáka Adama (odměnou mu byl společný den podle Adamova přání) a nejlepší čtenářku třídy Rozárku, jejíž odměnou byl dort.
     více fotografií zde
    • více
    • Evropská návštěva na Severovýchodě
    • Evropská návštěva na Severovýchodě

    • 07.07.2022 08:46
    • 22. června 2022

     Měsíc červen je obvykle obdobím, kdy na školách vrcholí klasifikační období a každý už se těší na vysněné prázdniny. V posledních dnech před rozdáváním vysvědčení čekala na pedagogy a žáky milá povinnost představit svoji školu mezinárodní návštěvě. Veškerá komunikace proto probíhala v angličtině.
     A jaký program na hosty čekal?
     Po příjezdu a po krátkém představení je ředitelka školy pozvala na prohlídku části areálu, který škola využívá jako školní zahradu a sad. Vybudované kaskádovité jezírko s tekoucí vodou, lekníny a rybkami ocenili všichni milovníci přírody. Cestou k prvkům zahradního orchestru se hosté s respektem vyhnuli včelím úlům v sadu.
     Další zastávkou bylo nové dětské dopravní hřiště, zbudované na místě bývalého školního sportoviště v roce 2019. Nyní slouží k výuce dopravní výchovy všem zábřežským i okolním základním školám.
     Prohlídka pokračovala v budově školy v části, kde má zázemí Dům dětí a mládeže Krasohled a školní družina. Zájmové útvary v červnu ukončily činnost, a tak se nyní pedagogové DDM soustředí na přípravu prázdninových příměstských táborů pro děti.
     Cestou na hlavní budovu školy se hosté zastavili ve zmodernizovaných učebnách pro práci se dřevem a pro práci s kovem, kde si po prohlídce školy a občerstvení zkusili vyrobit vlastní výrobek.
     Zahraniční hosté se zajímali o nově vybavené učebny financované z projektů Evropské unie, konkrétně jsou to učebny jazyková a tři polytechnické na prvním podlaží a na třetím podlaží poté cvičná kuchyňka, odborné učebny přírodopisu a zeměpisu, fyziky a chemie. Při cestě se hosté podívali i na výuku v kmenových třídách, zde se pozdravili s žáky i pedagogy.
     Návštěva evropské delegace v našem městě a na ZŠ a DDM Krasohled se uskutečnila v rámci představení regionu a pokračovala na další zajímavá místa v okolí.
     Jana Ucekajová
    • více
    • Pobyt v přírodě 4. ročník
    • Pobyt v přírodě 4. ročník

    • 07.07.2022 09:19
    • 10. 6. 2022 se uskutečnil pobyt v přírodě 4. ročníku. Zašli jsme na Skalku, kde jsme se pokoušeli určit některé rostliny z našeho okolí pomocí atlasu, rozhlédli jsme se po krajině z malé rozhledny a zaskotačili na tamním hřišti.
     více fotografií zde
    • více