• Výstava Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
    • Výstava Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

    • 09.06.2022 09:51
    • Na pozemku naší školy a v jejích prostorách je osazena výstava Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Na fotografiích můžete vidět zakladatelku Výboru dobré vůle, první ženu prezidenta Václava Havla, Olgu Havlovou, v mnoha situacích při práci pro nadaci. Ta byla založena jako první instituce, která v našem státním zřízení tehdy chyběla. V roce 1990 byly vysloveny zásadní myšlenky nadace, jako působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu, upozorňovat na nedostatky v práci v sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí, napomáhat organizačně a finančně v konkrétních případech, kdy nemůže nebo nechce pomoci jiná instituce. Dále pak propagovat a brát v ochranu humanitární projekty. Zakládající členka Olga Havlová pracovala na plno. Kouzlo osobnosti a osobní angažovanost na všech děních nadace byla pro ni naprostou samozřejmostí. Pracovala nad rámec zřízení, oslovovala významné osobnosti u nás i v zahraničí jako byly princezna Diana, Maria Pia Fanini, Ivana Trump, Alain Delon a mnoho dalších, aby svou účastí nadaci podpořili. Zakládala v zahraničí pobočky Výboru dobré vůle například na dovoz pomůcek pro handicapované, o kterých se u nás ani nevědělo.
     Nadace v jejím duchu funguje dodnes. Pomáhá postiženým, handicapovaným a nemocným lidem, sociálně vyloučeným a starým lidem. Práce nadace nám má připomenout myšlenku toho, že ne všichni se rodíme do tohoto světa s rovnými podmínkami a že těm, co neměli tak šťastný los, je potřeba pomáhat. I vy se můžete zapojit různými činy i jako děti, třeba z počátku svým chováním a pak třeba výběrem školy humanitárního nebo sociálního zaměření. Nebuďme lhostejní ke světu, ve kterém žijeme. 
      
     Zde můžete zhlédnout krátké video o Olze Havlové https://www.youtube.com/watch?v=0phx20y75cs

     Výstavu pro nás připravila IMP/DDM Krasohled.
    • více
    • Žádost o spolupráci
    • Žádost o spolupráci

    • 30.05.2022 13:33
    • Vážení rodiče,
     dovolujeme si Vás jménem Nejvyššího kontrolního úřadu požádat o spolupráci při realizaci  dotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“.
     Tato kontrolní akce je prováděna v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a je zaměřena na podporu digitálního vzdělávání. Účelem dotazníkového šetření je získat informace o pohledu ředitelů, učitelů a rodičů žáků na oblast digitálního vzdělávání na základních školách.
     Žádáme Vás tímto o vyplnění dotazníku.
     Datum pro vyplnění dotazníku je stanoveno do 3. 6. 2022 včetně.

     Dotazník pro rodiče žáků 4. a 8. tříd ZŠ:
     Pro vyplnění dotazníku NKÚ prosím, klikněte  ZDE nebo zkopírujte tento odkaz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BGLT5gr620ubYID4S7C Qzz17fQcsgsJIiR2gzlpeb6xUQkhDRlFXRFhVNUxOUjNMQjNOUkhITTBHOS4u

     Děkujeme.
      
    • více