• Organizace vzdělávání od 4. ledna 2021
    • Organizace vzdělávání od 4. ledna 2021

    • 30.12.2020 19:03
    • Prezenční vzdělávání ve škole bude probíhat pouze pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ.

     Školní družina bude v provozu v plném rozsahu pro 1. a 2. ročníky.

     Školní jídelna zajistí stravování pro přítomné žáky v jídelně. Žáci na distančním vzdělávání si mohou oběd odebrat za dotovanou cenu.

     V prostorách školy je povinnost nosit roušku.
     Informace k výuce od 4.1.2021.pdf

    • více
    • Aktuální informace k opatřením COVID- 19
    • Aktuální informace k opatřením COVID- 19

    • 15.12.2020 11:27
    • Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 14. prosince 2020

     půjdou žáci do školy naposledy v letošním kalendářním roce

     v pátek 18. prosince 2020.

         VÁNOČNÍ PRÁZDNINY budou zahájeny v pondělí 21. prosince 2020.

     Předpokládaný nástup žáků zpět do školy po ukončení

     VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN je v pondělí 4. ledna 2021.

     Jakékoliv nové aktuální informace o organizaci vzdělávání vždy

     zveřejníme na stránkách školy a ve školním informačním systému EduPage.

      

     Budovy a areál ZŠ a DDM Krasohled budou v době vánočních

     prázdnin od 21. prosince 2020 do 3. ledna 2021 uzavřeny.

     Provoz školní družiny, kanceláře školy a podatelny

     bude v době vánočních prázdnin přerušen.

    • více
    • Informace k aktuální situaci
    • Informace k aktuální situaci

    • 14.12.2020 08:37
    • V základní škole se vyskytl případ onemocnění COVID -19.
     Sledujte proto zdravotní stav svých dětí a případné změny konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost.

     Pokud byla míra rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena jako riziková, budete telefonicky kontaktování pracovníkem krajské hygienické stanice a vašemu dítěti bude nařízena karanténa po dobu deseti dní ode dne kontaktu s jedincem pozitivním na nemoc COVID-19.

    • více