• Vybíjená - 2. místo v okrskovém kole
    • Vybíjená - 2. místo v okrskovém kole

    • 16.04.2024 09:19
    • 4. dubna se naší škole konalo okrskové kolo ve vybíjené žáků z 4. a 5. ročníků, kterého se kromě nás zúčastnili zástupci ze ZŠ B.Němcové, ZŠ Školská, ZŠ Ruda, ZŠ Štíty. 

    • více
    • Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B
    • Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B

    • 16.04.2024 09:13
    • Již podruhé v tomto školním roce jsme zavítali do Knihovny u nás v Zábřeze. Tentokrát při příležitosti „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Z povídání paní knihovnice se děti dozvěděly, jak je knihovna prima místo pro vědění a vzdělávání. Král, v doprovodu královny, pasoval děti slavnostním způsobem na čtenáře.
    • více
    • „Ukliďme si Česko“ – 1.B
    • „Ukliďme si Česko“ – 1.B

    • 16.04.2024 09:31
    • Takto jsme se v pátek 5. 4. 2024 snažili, aby naše prostředí, ve kterém žijeme bylo čisté, bez odpadků. Nejenom že jsme udělali velký kus práce tím, že jsme nasbírali dva pytle odpadků, ale také jsme strávili celé dopoledne na čerstvém vzduchu.

     více fotografií zde
                                                Mgr. Jaroslava Králová
    • více
    • Šesté třídy uklízely Česko
    • Šesté třídy uklízely Česko

    • 16.04.2024 09:06
    • Aby se nám hezky žilo,
     tak se v Česku uklízelo.
     I zábřežský „Severák“ zapojil se, je to tak!
     Obě šesté třídy spojily své síly.
     Plasty, papír, sklo a smetí,
     vše co vůkol leželo,
     posbírala parta dětí
     do pytlů to letělo.
     Nebyla to lehká práce,
     všichni byli špinaví,
     leč snažili se, uklízeli,
     brzy byli hotoví.
     Po úklidu, za odměnu
     vzali obchod útokem
     a veškerou svoji dřinu
     odměnili nanukem.
    • více
    • Česko čte dětem
    • Česko čte dětem

    • 13.04.2024 20:27
    • Dne 10. 4. 2024 si děti ze třídy 4.A ztvárnily pohádku Hladová myš z knihy Sportovní pohádky Zuzana Pospíšilové. Pohádku zahrály v kině Retro pro žáky základních i mateřských škol a nakonec i pro veřejnost a rodiče. Nácvik poučné pohádky si děti velmi užily a provedení pohádky mělo u diváků velký úspěch. Pohádku nacvičily pod vedením paní učitelky Lenka Weichslové.
     více fotografií zde
    • více
  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě