• Jazykový pobyt 2024
     • Jazykový pobyt 2024

     • Ve dnech 15. – 19. dubna se uskutečnil jazykový pobyt, který byl určený pro žáky 5. a 6. ročníků. Během dopoledne se žáci zdokonalovali v angličtině. Byla pro něj nachystána řada aktivit v podobě her, komunikace, práce s textem nebo pohybových či výtvarných činností. Měli také příležitost naučit se některá slovíčka a fráze v norštině a poslechnout si poutavé přednášky pana Skály o cestování nejenom po Skandinávii. V odpoledních hodinách žáci poznávali Heroltice, Štíty a okolní přírodu. Využili také možnosti zahrát si různé sportovní hry na venkovních hřištích.  
      více fotografií zde
      Petr Grygar 
    • Bleška opět nezklamala
     • Bleška opět nezklamala

     • Čtvrteční odpoledne 25. dubna tradičně patřilo“ blešímu trhu“.
      Jídelna se hemžila barevnými výrobky, knížkami, plyšáky, hračkami a dalšími produkty, které si žáci sami vyrobili a za „ bleší peníz“ prodávali. Nešetřili podnikavostí, někdy byla až překvapující. 😊 Mladé prodejce pozorovali a dobře se u toho bavili jejich rodiče a prarodiče. Poděkování patří účastníkům, ale také partě ochotných deváťáků za přípravu a dvojici sedmáků za úklid.
      více fotografií zde
      Valouchová Věra
    • Pohádkové dopravní hřiště!
     • Pohádkové dopravní hřiště!

     • V rámci prvomájových oslav ožije pohádkovými postavami naše dopravní hřiště, a to  čase 13 – 16 hodin, kdy pro vás máme připravena různá herní stanoviště, výtvarnou dílnu, jízdu zručnosti, ale také opékání špekáčků, které budou spolu s dalším bohatým občerstvením pro malé i velké k dispozici v našem kiosku! 😊

      Nevyjde-li vám to dopoledne, nesmutněte, zcela zdarma bude dopravní hřiště pro nadšené jezdce k dispozici již od deváté hodiny ranní! 😊 Hlavně si nezapomeňte helmu!

    • Den Země ve III.B
     • Den Země ve III.B

     • V pondělí 22. dubna jsme si připomněli akci „Den Země“, jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí.
      Děti si na toto téma vyrobily lapbook, který se všem moc povedl.
      Absolvovaly také pátračku, která je provedla třinácti stanovišti, během kterých kousek po kousku pátraly po informacích na téma ekologie, ochrany planety a životního prostředí.
      více fotografií zde
                                                                                                     Simona Špačková

       
    • Beseda v knihovně – II.B
     • Beseda v knihovně – II.B

     • Ve středu 17. 4. 2024 jsme opět zavítali do městské knihovny, tentokrát na besedu s názvem „Piráti“. S paní knihovnicí jsme si nejdříve povídali, co všechno víme o pirátech a dověděli jsme se např., že někteří piráti se nazývali bukanýři, jiní korzáři. Potom jsme si poslechli veselou pohádku o tom, jak se opičáci Hup a Hop vypořádali s piráty a také jsme plnili různé úkoly - hledali rozdíly na obrázcích, přiřazovali stíny k obrázkům a počítali hodnotu uloupených peněz tří pirátů, přičemž jsme zjistili, jak je dobré znát násobilku!
      více fotografií zde
      Taťána Marešová
    • O poklad paní Magdaleny
     • O poklad paní Magdaleny

     • Již 9. ročníku oblíbené vlastivědné soutěže v prostorách zábřežského muzea se zúčastnilo 12 soutěžních týmů ze zábřežských škol a škol z blízkého okolí. Ve čtvrtek 18. dubna čekalo na 36 žáků z pátých tříd ZŠ 14 soutěžních úkolů a na samotný závěr i jeden nalezený poklad. Především však všichni soutěžící získali spoustu nových vědomostí, zážitků a zkušenost, že seznamovat se s historií jde i mnohem zajímavěji než jen ve školních lavicích.
    • Knihovna Zábřeh - pasování na čtenáře I.A
     • Knihovna Zábřeh - pasování na čtenáře I.A

     • Na čtvrtek 18. dubna se děti z I.A moc těšily. Čekala je totiž slavnostní návštěva KNIHOVNY V ZÁBŘEHU. Paní knihovnice dětem nejdříve pověděla mnoho zajímavých informací a pravidel, které se týkají půjčování knížek a chování v knihovně.
    • O hanáckyho kohóta
     • O hanáckyho kohóta

     • V neděli 14. 4. 2024 proběhlo v Prostějově krajské kolo soutěže ve zpěvu hanáckých písní pod názvem „O hanáckyho kohóta“, do které postoupil z okrskového kola soutěže „Moravský zvoneček“ žák 2. ročníku naší školy René Konečný, a ve své kategorii do 9 let zde získal stříbrné pásmo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
      více fotografií zde
      T. Marešová
    • Matematická soutěž
     • Matematická soutěž

     • Dne 17. 4. 2024 se ti nejúspěšnější řešitelé ze třetích a čtvrtých tříd zúčastnili matematické soutěže, kterou pořádala ZŠ Školská v Zábřeze. Po absolvování testu na děti čekalo občerstvení a mohly si zahrát různé hry. Vyhlášení výsledků proběhlo slavnostně v přítomnosti pana starosty. Děti si kromě zkušeností odnesly diplom a upomínkový předmět.  
    • Divadlo 4.A
     • Divadlo 4.A

     • Dne 10. 4. 2024 si děti ze třídy 4.A ztvárnily pohádku Hladová myš z knihy Sportovní pohádky Zuzany Pospíšilové. Pohádku zahrály v kině Retro pro žáky základních i mateřských škol a nakonec i pro veřejnost a rodiče. Nácvik poučné pohádky si děti velmi užily a provedení pohádky mělo u diváků velký úspěch. Pohádku nacvičily pod vedením paní učitelky Lenky Weichslové. 
      více fotografií zde
    • PLAVECKÝ VÝCVIK III.A A III.B
     • PLAVECKÝ VÝCVIK III.A A III.B

     • Žáci ze tříd III.A a III.B absolvovali v termínu 31.1.2024 – 10.4.2024 plavecký výcvik. Během 10 lekcí se zdatnější plavci stále zdokonalovali a naopak neplavci se plavat naučili. Nejvíce si užili poslední lekci, kdy měli volnou zábavu a mohli si donést jakékoliv hračky do vody. 
      Všichni si domů spokojení a unavení odnášeli své „mokré vysvědčení“. 
       
                                                                                Simona Špačková a Eva Košťálová
    • „Ukliďme si Česko“ – 1.B
     • „Ukliďme si Česko“ – 1.B

     • Takto jsme se v pátek 5. 4. 2024 snažili, aby naše prostředí, ve kterém žijeme bylo čisté, bez odpadků. Nejenom že jsme udělali velký kus práce tím, že jsme nasbírali dva pytle odpadků, ale také jsme strávili celé dopoledne na čerstvém vzduchu.

      více fotografií zde
                                                 Mgr. Jaroslava Králová
    • Vybíjená - 2. místo v okrskovém kole
     • Vybíjená - 2. místo v okrskovém kole

     • 4. dubna se naší škole konalo okrskové kolo ve vybíjené žáků z 4. a 5. ročníků, kterého se kromě nás zúčastnili zástupci ze ZŠ B.Němcové, ZŠ Školská, ZŠ Ruda, ZŠ Štíty. 

    • Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B
     • Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B

     • Již podruhé v tomto školním roce jsme zavítali do Knihovny u nás v Zábřeze. Tentokrát při příležitosti „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Z povídání paní knihovnice se děti dozvěděly, jak je knihovna prima místo pro vědění a vzdělávání. Král, v doprovodu královny, pasoval děti slavnostním způsobem na čtenáře.
    • Šesté třídy uklízely Česko
     • Šesté třídy uklízely Česko

     • Aby se nám hezky žilo,
      tak se v Česku uklízelo.
      I zábřežský „Severák“ zapojil se, je to tak!
      Obě šesté třídy spojily své síly.
      Plasty, papír, sklo a smetí,
      vše co vůkol leželo,
      posbírala parta dětí
      do pytlů to letělo.
      Nebyla to lehká práce,
      všichni byli špinaví,
      leč snažili se, uklízeli,
      brzy byli hotoví.
      Po úklidu, za odměnu
      vzali obchod útokem
      a veškerou svoji dřinu
      odměnili nanukem.
  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě