• Prohlášení o přístupnosti

   •  

    ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

    Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (http://www.zssvzabreh.edupage.org/)

     

    Stav souladu

    Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

     

    Další formáty

    Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

     

    Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

    Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2019. Prohlášení bylo revidováno dne 23.9.2019.

    Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

     

    Zpětná vazba a kontaktní údaje

    Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

     

    Kontakt na správce obsahu

    ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
    789 01 Zábřeh
    583 416 561

    4zszabreh@zssvzabreh.cz

     

    Postupy pro prosazování práva

    V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

     

    Ministerstvo vnitra
    odbor eGovernmentu
    náměstí Hrdinů 1634/3
    140 21 Praha 4
    pristupnost@mvcr.cz

  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě