• Týden španělské kultury v angličtině
    • Týden španělské kultury v angličtině

    • 27.05.2023 11:35
    • I v hodinách angličtiny jsme v průběhu Týdne španělské kultury přizpůsobili program a věnovali se Španělsku i španělštině, pochopitelně však ve spojení s angličtinou. Na žáky tak třeba čekal velký kvíz o této krásné zemi, v němž si prostřednictvím angličtiny procvičili znalosti o španělské kultuře, historii, jazyce či gastronomii. Na chodbě pak byla připravená „bojovka“, v níž žáci hledali španělská slova a věty, které se pomocí důvtipu pokoušeli přiřazovat k anglickým ekvivalentům. I když se většina dětí setkala se španělštinou poprvé, aktivitka se jim velmi dařila a s nadšením zjistily, že řadě španělských slov či vět vlastně rozumí. Zbytku se většinou s chutí přiučily, a tak se s námi často i v angličtině zdravily a loučily slovy „Hola“ a „Adiós“. Zkušenost to byla jistě zajímavá 😊

     více fotografií zde
      Veronika Pechancová
    • více
    • Austrálie země podivných zvířátek
    • Austrálie země podivných zvířátek

    • 22.05.2023 10:11
    • Žáci třetích tříd prožili ve škole netradiční den plný zajímavostí o nám tak vzdálené, exotické a mystické zemi „Austrálii“. Seznámili se s typickými zástupci australské fauny.
    • více
    • II.B kuchtila
    • II.B kuchtila

    • 22.05.2023 09:58
    • V úterý 9. 5. se žáci II.B proměnili v malé kuchtíky. Navštívili Fresh Catering, kde se jim věnovala p. Klára Juránková. Děti si obalily řízky (někteří i dokonce nakrájely) a udělaly si skvělé mini hamburgery. K řízečkům je čekalo překvapení – hranolky a krokety.  
     Děti byly nadšené. Něco ochutnaly přímo na místě, něco si odnesly s sebou do školy a během vyučování stále ujídaly. 
     Kláře Juránkové děkujeme za super vydařené dopoledne. 

     více fotografií zde
     Simona Špačková
    • více
    • Korunovace krále Karla III.
    • Korunovace krále Karla III.

    • 14.05.2023 14:44
    • Miliony diváků po celém světě se zaujetím sledovaly korunovaci krále Karla III. My jsem v hodinách angličtiny tuto událost samozřejmě nemohli opomenout. Žáci zhlédli záběry z korunovace, prostřednictvím krátkých videí se blíže seznámili s královskou rodinou a v malých skupinách se zapojili do královského kvízu. 
     více fotografií zde
     Petr Grygar
    • více
    • Beseda s panem Štiplem - 8. ročník
    • Beseda s panem Štiplem - 8. ročník

    • 14.05.2023 14:12
    • Ve středu 10. května měli žáci osmých ročníků jedinečnou možnost se setkat s osobou pana Luďka Štipla, který je spoluzakladatelem sdružení Respekt a tolerance. Sdružení se stará o hmotné i nehmotné židovské dědictví Loštic, Mohelnice a Úsova. Pan Štipl uvedl žáky do historie židovského národa nejen v Evropě, ale hlavně v našem regionu. Přiblížil žákům antisemitimus, který za druhé světové války vyústil k holocaustu. Závěrem si žáci přečetli a prezentovali informace o významných osobách, které za války v okolí židovskému obyvatelstvu pomohli. Dozvěděli se tak třeba o Emilii Šindlerové (narozené ve Starém Maletíně), ženě známého Oskara Šindlera, který za války pomohl zhruba tisíci židovských dělníků. Přednáška byla velmi poučná a vedla k vzájemné toleranci a respektu mezi lidmi.   
     více fotografií zde
     Lucie Sittová
    • více