Výtvarné kroužky DDM

20.04.2018 11:35
V rámci výtvarných a keramických kroužků děti pracují pod vedením Romany Unzeitigové, DiS.
 
Děti se učí různým výtvarným technikám a to pod skutečně odborným vedením. Zájmové útvary Romany si drží stálou oblibu a to je poznat i na vysoké návštěvnosti otevřené keramické dílny, která je určena i pro dospělé.
 
V rámci keramiky rovněž nabízíme výukové programy pro MŠ a ZŠ.