Výtvarně-keramický příměstský tábor

15.07.2019 14:01

        Ve dnech 8. 7.–12. 7. 2019 se konal v ZŠ a DDM Krasohled příměstský tábor zaměřený na výtvarnou činnost a práci s keramikou. Vedoucí tábora a pedagogickým dohledem byla Romana Unzeitigová, pod jejímž vedením děti pracovaly. Krásná díla děti vytvářely ve výtvarné dílně DDM nebo venku v přírodě.

        Cílem bylo naučit každé dítě během konání tábora různé výtvarné techniky a práci s keramikou. Dále, aby získalo znalosti s prací s výtvarným materiálem, barvami a keramikou a umělo využít vlastní fantazii a zručnost.

        V pondělí dopoledne se věnovaly práci na malování mandal na látku. Po obědě se v odpoledním programu zabývaly malováním na hedvábí. Vyráběly si hedvábnou šálu. Úterý a středu zasvětily do práce s keramikou, z placek, jejichž okraje si různě zdobily, vytvářely zajímavé věže, co kus, to originál. Ve čtvrtek dopoledne vytvářely portrét indiána z hlíny a odpoledne se vydaly na výlet po okolí Zábřeha, kde se u řeky věnovaly malbě pastelem v plenéru. Pátek byl věnován dokončování prací, společné diskuzi, ukázce a hodnocení práce a použitých technik. Na děti čekala malá odměna v podobě nanuků, které si snědly v zahradě školy.

        Tábor je u dětí již několikátým rokem velmi oblíbený. Odnášejí si z něj kvalitní výrobky, naučí se spoustu výtvarných technik, vyzkouší si něco nového, popřípadě se zdokonalí v tom, co již umí a v neposlední řadě rozvíjí svoji fantazii a jedinečnost.