Legorobotika

27.08.2019 15:12

        Ve dnech 19. 8.–23. 8. 2019 se konal v Základní škole a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh příměstský tábor zaměřený na legorobotiku. Vedoucím tábora a pedagogickým dohledem byla paní Miroslava Stodůlková, pod jejímž vedením děti pracovaly. V odborné učebně Polytechniky během týdne vznikaly různé typy robotů z Lega.

        Cílem bylo, aby každé dítě během konání tábora získalo znalosti z legorobotiky, zvládlo sestrojit vlastního robota podle návodu i s využitím vlastní fantazie. Dalším cílem bylo, aby děti sestrojily v rámci svých schopností robota, který bude schopen zvládnout disciplínu sumo.

        První setkání proběhlo v pondělí 19. srpna 2019 v 7:30 v prostorách učebny legorobotiky. Děti byly seznámeny s bezpečností práce a následně s nářadím a materiálem k výrobě. Poté konstruovaly robota, který plnil základní úkoly, jako například objezd čtverce. V úterý 20. srpna 2019 se děti pustily do konstrukcí vlastních robotů nebo robotů podle návodu. Vše záleželo na jejich individuálních schopnostech. Tento úkol přetrval až do středy, kdy děti své práce dokončovaly a navzájem prezentovaly dosažené výsledky. Ve čtvrtek 21. srpna účastníci tábora začali s konstrukcemi robotů pro disciplínu sumo, která spočívá ve vytlačení soupeře z vymezeného prostoru. Postupně se začalo i s programováním. V pátek 22. srpna 2019 účastníci pracovali na dokončení svých výrobků tak, aby měli všichni vše hotové. Následovala konečná prezentace výrobků a zápasy sumo s legoroboty.

        Děti byly ze svých výrobků velice nadšené a projevily zájem účastnit se podobně zaměřeného tábora i v budoucnosti. Lze zcela jistě říci, že akce byla velkým přínosem pro rozvoj jejich pracovních, konstrukčních a logických dovedností.