Jak to vypadá v našich hodinách?

03.12.2018 13:16

        Jak asi tak probíhá kroužek gymnastiky? Děti zkoušejí stále nové pozice, cviky a velice je to baví, což jde vidět i z fotek. :-)