Animační a výtvarný příměstský tábor

02.09.2019 08:40

        Na sklonku letních prázdnin se ve dnech 26. 8.–30. 8. 2019 konal v Základní škole a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh příměstský tábor zaměřený na výtvarnou činnost a techniky animace. Tento tábor byl dotován z projektu Evropské unie a díky tomu se podařilo nabídnout zájemcům příznivou cenu, která zahrnovala i oběd pro každého účastníka. Vedoucím tábora a pedagogickým dohledem byl pan Jan Knitl, pod jehož vedením děti pracovaly. Tábor probíhal v multimediální učebně DDM.

        Cílem tábora bylo umožnit každému dítěti pomocí vybraných animačních technik základní vhled do oboru animovaného filmu. Děti dále získaly znalosti z oboru výtvarných technik, práce s výtvarným materiálem, barvami a důraz byl kladen také na využití vlastní fantazie a zručnosti. Výstupem tábora byla série krátkých animovaných filmů, které si děti odnesly v elektronické podobě domů.

        V pondělí 26. srpna si děti vyzkoušely animační techniky objektové animace a pixilace, pomocí kterých se také seznámily s tím, jak vlastně vzniká animovaný film (základy focení, počet snímků na vteřinu, pohyb jednotlivých prvků animace, atd.).  V úterý 27. srpna bylo úkolem dětí vytvořit vlastní flipbook podle předem připraveného storyboardu a ve skupinách později tvořily krátký kreslený (kresba na okna s využitím průhledů do skutečného prostředí) animovaný film dle vlastního návrhu – storyboardu.  Ve středu 28. srpna dopoledne fotily děti průběh malby vznikající pomocí experimentálních technik. Fotografie později zpracovaly v postprodukci pomocí video editoru do konečné podoby animovaného filmu.  Ve čtvrtek 29. srpna a pátek 30. srpna se děti věnovaly tvorbě krátkometrážního animovaného filmu dle vlastního návrhu, ve kterém využily kombinaci výtvarných a animačních technik z předchozích dní.

        Děti byly ze svých výrobků velice nadšené. Animované filmy byly zdařilé a děti projevily zájem účastnit se podobně zaměřeného tábora i v budoucnosti. Lze zcela jistě říci, že akce byla velkým přínosem pro rozvoj jejich tvůrčích a výtvarných dovedností.