• DDM: Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021
   • DDM: Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021

   • 26.05.2021 17:50
   • V návaznosti na INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 (ZDE) budou v provozu tyto kroužky:
   •  

    Otevřené kroužky k 10. 5. 2021

    Název ZÚ

    Den konání

    Čas konání

    Vedoucí

    Včelařský kroužek

    Čt

    14:30–16:00

    Horčic

    Železniční modeláři (od 19.5.)

    St

    16:00–18:00

    Hampl

    Střelectví II.

    Po

    16:00–17:00

    Švecová

    Šití

    Út

    15:00–16:30

    Kupková

    Moderní gym. - zač.

    15:00–16:30

    Němcová

    Moderní gym. - pok.

    16:30–18:00

    Historický šerm

    St

    16:30–18:30

    Král

    Rybáři I.

    Út

    16:00–18:00

    Kylar

    Hravá dopravka

    Čt

    15:00–16:00

    Bigosová

    I-Dance 1

    St

    15:00–16:30

    Janíčková

    I-Dance 2a

    Út

    15:30–17:30

    I-Dance 2b

    Út

    14:00–15:30

    I-Dance 3

    St

    16:30–18:00

    I-Dance mini

    Po

    15:15–16:45

    I-Dance 4

    16:30–18:30

    Dance aerobik

    15:00–16:30

    Moraváček

    Po

    17:00–18:30

    Mažoretky sólo I. (17.5.)

    Po

    15:00–16:00

    Koryčánková
    Plháková

    Mažoretky sólo II. (17.5.)

    Po

    18:00–19:00

    Mažoretky-littlekad. (20.5.)

    Čt

    15:00–16:30

    Mažoretky-kadetky (19.5.)

    St

    14:30–16:00

    Čt

    16:30–18:30

    Mažoretky-juniorky (17.5.)

    Po

    16:00–18:00

    St

    16:00–18:00

     

    Účastníci se budou scházet na dvoře u vchodu k recepci DDM Krasohled (pokud nebude vedoucím kroužku sděleno jinak). Kroužky budou ukončeny k 18. 6. 2021, pokud nebude stanoveno jinak.

    Účastníci, jejichž kroužek se koná v budově (Včelařský kroužek, Železniční modeláři, Střelectví II. a Šití) budou mít s sebou přezůvky, zdravotnickou roušku a věci potřebné ke kroužku.

    Každý účastník, jehož kroužek se koná venku v areálu ZŠ a DDM Krasohled bude mít vhodné oblečení na sport (nebude možnost využívat šatny), zdravotnickou roušku (kterou musí mít nasazenou, pokud je od druhé osoby vzdálen méně než dva metry) a čestné prohlášení (ZDE) nebo musí jinak prokázat, že:

    a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

    b) absolvoval nejdéle před 72 hod POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

    c) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,                        a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

    d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

   • Zpět na seznam článků