• Po dlouhé pauze otevíráme 9. 6. 2021 dětské dopravní hřiště
   • Po dlouhé pauze otevíráme 9. 6. 2021 dětské dopravní hřiště

   • 19.07.2021 09:59
   • Vážení rodiče, milé děti a přátelé,
    s velkou radostí oznamujeme, že od středy 9. 6. 2021 otevíráme dětské dopravní hřiště!

    Provozní doba DDH: PO - SO 15:00–18:00

    Musíme ale dodržovat vydané vládní opatření, proto si prosím důkladně pročtěte informace, za jakých podmínek Vám na hřiště umožníme vstup:

   • Aktuální pravidla provozu v souladu s platnými vládními nařízeními

    Pro všechny dospělé osoby vstupující do areálu DDH platí:

    • - že absolvovali na místě DDH preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
    • - potvrzení o absolvování antigenního testu (stáří testu max. 72 hodin) či PCR testu (staří max. 1 týden), nebo
    • - certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že:

     

    • - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka,
    • - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
    • - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
    • - doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, kdy uplynula povinná doba izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

     

    Rodiče jsou dále povinni odevzdat čestné prohlášení, že jejich dítě:

    • - bylo testováno antigenním testem ve škole nejdéle 72 hodin před vstupem na DDH nebo
    • - absolvovalo RT-PCR test s negativním výsledkem, který není starší než 7 dní, nebo
    • - bylo očkováno proti onemocnění COVID-19 a (dle ustanovení výše)
    • - prodělalo onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace podle platných hygienických opatření a od prvního pozitivního antigenního či PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

     

    Prohlášení není vyžadováno u dětí do 6 let věku.

    Dále platí aktuální pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest.

     

     

    Moc Vám děkujeme za dodržování pravidel.

   • Zpět na seznam článků