• Výstava Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
   • Výstava Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

   • 09.06.2022 09:51
   • Na pozemku naší školy a v jejích prostorách je osazena výstava Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Na fotografiích můžete vidět zakladatelku Výboru dobré vůle, první ženu prezidenta Václava Havla, Olgu Havlovou, v mnoha situacích při práci pro nadaci. Ta byla založena jako první instituce, která v našem státním zřízení tehdy chyběla. V roce 1990 byly vysloveny zásadní myšlenky nadace, jako působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu, upozorňovat na nedostatky v práci v sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí, napomáhat organizačně a finančně v konkrétních případech, kdy nemůže nebo nechce pomoci jiná instituce. Dále pak propagovat a brát v ochranu humanitární projekty. Zakládající členka Olga Havlová pracovala na plno. Kouzlo osobnosti a osobní angažovanost na všech děních nadace byla pro ni naprostou samozřejmostí. Pracovala nad rámec zřízení, oslovovala významné osobnosti u nás i v zahraničí jako byly princezna Diana, Maria Pia Fanini, Ivana Trump, Alain Delon a mnoho dalších, aby svou účastí nadaci podpořili. Zakládala v zahraničí pobočky Výboru dobré vůle například na dovoz pomůcek pro handicapované, o kterých se u nás ani nevědělo.
    Nadace v jejím duchu funguje dodnes. Pomáhá postiženým, handicapovaným a nemocným lidem, sociálně vyloučeným a starým lidem. Práce nadace nám má připomenout myšlenku toho, že ne všichni se rodíme do tohoto světa s rovnými podmínkami a že těm, co neměli tak šťastný los, je potřeba pomáhat. I vy se můžete zapojit různými činy i jako děti, třeba z počátku svým chováním a pak třeba výběrem školy humanitárního nebo sociálního zaměření. Nebuďme lhostejní ke světu, ve kterém žijeme. 
     
    Zde můžete zhlédnout krátké video o Olze Havlové https://www.youtube.com/watch?v=0phx20y75cs

    Výstavu pro nás připravila IMP/DDM Krasohled.
   • Zpět na seznam článků