• DDM od 11. 5. 2020
   • DDM od 11. 5. 2020

   • 11.05.2020 13:49
   • Zájmové vzdělávání - aktuální informace k uvolňování mimořádných opatření od 11. 5. 2020
    Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání,
    na základě rozhodnutí Vlády ČR (usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020) bude od 11. května 2020 možná osobní přítomnost účastníků zájmového vzdělávání ve vybraných zájmových útvarech DDM Krasohled.
   • Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání,


    od 11. května 2020 budeme v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 obnovovat činnost vybraných zájmových útvarů. O zahájení činnosti vybraných zájmových útvarů budou rodiče telefonicky nebo emailem informováni pracovníky ZŠ a DDM Krasohled. Činnost zájmových útvarů bude probíhat dle "Pokynů", se kterými se, prosím, seznamte.

     

    Z „Pokynů“ vybíráme to nedůležitější:

    • 1. Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn, proto si jej předem vytiskněte a podepište. V případě nutnosti bude tento formulář též dostupný v kanceláři školy od 6:00 do 14:00.
    •  
    • 2. Do budovy ZŠ a DDM Krasohled bude umožněn vstup jen účastníkům zájmové vzdělávání (nikoli rodičům a jinému doprovodu).
    •  
    • 3. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku. Nošení roušky je povinné i při činnostech vyžadujících bližší kontakt. 
    •  
    • 4. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
    •  
    • 5. Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „Pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky rozpracovány s ohledem na obsah činnosti a charakter prostor, kde se daná činnost koná. Před každou činností budou účastníci zájmového vzdělávání s těmito podrobnými pokyny seznámeni vedoucím kroužku.

     

     

    Další informace:

    • 1. Účastníci budou čekat na vedoucího před budovou školy (školní dvůr) a do budovy budou vstupovat společně s vedoucím zájmového útvaru po skupinách tak, aby se tyto skupiny nepotkávaly. Po skončení zájmového útvaru budou vedoucím opět odvedeni před budovu školy.
    •  
    • 2. Účastníci nebudou moci využívat šatny, proto je potřeba přijít na zájmový kroužek vhodně oblečeni. S sebou budou mít jen boty na přezutí, roušku, sáček na roušku a první schůzku již zmíněné čestné prohlášení.
    •  
    • 3. Zájmové útvary budou v provozu do konce června.
    •  
    • 4. Kdo nechce nastoupit do otevřeného zájmového útvaru od 11. 5. 2020, ať neprodleně doručí odhlášku ze zájmového útvaru do kanceláře školy se žádostí o vrácení poplatku formou bezhotovostně na účet nebo převedení poplatku na jakýkoliv zájmový útvar v dalším školním roce. 
    •  
    • 5. Kdo nemůže nastoupit z důvodu uzavření zájmového útvaru, musí také doručit odhlášku ze zájmového útvaru do kanceláře školy se žádostí o vrácení poplatku formou bezhotovostně na účet nebo převedení poplatku na jakýkoliv zájmový útvar v dalším školním roce. 

     

    Uzavřené zájmové útvary:


    Základy gymnastiky + sportovní hry

    Gymnastika

    Komunikace v cizím jazyce – angličtina

    Batolata, hýbejte se! I., II., III.

    Klavír II., III.

    RC modely I., II.

    Mažoretky mini, kadetky, juniorky, sólo I., sólo II.

    Střelecký kroužek - začátečníci, I., II.

    Železniční modeláři

    Moderní gymnastika pro mažoretky

    Jóga pro dospělé

    Keramika MŠ II.

    Otevřená keramická dílna

    Otevřená keramická dílnička


    Ostatní zájmové útvary budou otevřeny podle zájmu na první schůzce.

   • Zpět na seznam článků