Žáci ZŠ Severovýchod uspěli v soutěži „PAMĚŤ NÁRODA- PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ“

 

V naprostém závěru školního roku, 27. června, se v zábřežském kině Retro konala závěrečná soutěžní prezentace žákovských prací. Jednalo se o dlouhodobý projekt s názvem "Příběhy našich sousedů", který byl pořádán organizací Post Bellum, o.p.s. v rámci velkého projektu mapujícího historii našeho národa formou svědectví konkrétních pamětníků "Paměť národa". Žákovské týmy před sebou měly těžký úkol, který spočíval v oslovení pamětníka, který během svého života zažil něco zajímavého a natočit s ním reportáž. Sebraný příběh bylo nutné následně zpracovat, podpořit historickými fakty, dokumenty a vytvořit textové a audiovizuální výstupy. Na závěr musely děti svou práci obhájit na výše zmíněné prezentaci. Přestože pracovali pod pedagogickým vedením vyučujících ze svých škol, byl kladem velký nárok na jejich samostatnou práci a viditelné známky přílišného vlivu učitele se mohly podepsat negativně na závěrečném hodnocení. Žáci ze ZŠ Severovýchod během projektu projevili nejen vysokou míru samostatnosti, ale též zaujetí a zápalu pro věc, kdy je práce s pamětnicí, paní Věrou Juráskovou, skutečně nadchla a vybojovali ve velké konkurenci nádherné 3. místo. Tým byl složen z Tomáše Monczky, Marka Neumanna, Justýny Brachtlové, Kristýny Rychtecké (všichni 9.B) a Ondřeje Hoška (8.B, bohužel není na fotce), jehož dovednosti při zpracování audiovizuálního výstupu byly neocenitelné a zaslouží si velké uznání. Skupina pracovala pod pedagogickým vedením Pavla Bureše.
Děti samy během projektu vyjádřily myšlenku, že pamětníkům je třeba naslouchat a snažit se o sbližování generací právě skrze komunikaci a vzájemný respekt. Velikou radost z krásně zpracovaného projektu vyjídřila i samotná paní Věra Jurásková, jež se závěrečného klání osobně zúčastnila.

Děkujeme organizaci Post Bellum, o.p.s. a městu Zábřeh za možnost účastnit se takto výchovně a edukačně hodnotného projektu!!!

Pavel Bureš