Příměstský tábor – Elektronika a elektrotechnika

 

Ve dnech 22. - 26. 8. 2016 se v učebně Základní školy a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh uskutečnil 1. ročník příměstského tábora - Elektronika a elektrotechnika.

Vedoucím tábora byl pan Miroslav Vikler, DiS. a pan Ing. Pavel Trojan z VOŠ a SŠA Zábřeh. Tábor byl zaměřen na základy elektroniky a elektrotechniky pro žáky 1. a 2. stupně základní školy. Konkrétně byl obsazen žáky třetí třídy až po šestou třídu. Součástí byla i jedna dívka. Jednomu žákovi z důvodu určitého hendikepu pomáhala asistentka pedagoga.

První den byly děti seznámeny s programem a proškoleny z BOZP. Součástí BOZP byla prezenční listina, kde děti potvrdily svým podpisem porozumění uvedené problematice.

Následovalo představení základního kamene a to stavebnic Voltík I, II a stavebnice Boffin 750. Děti si během několika hodin osvojily práci s těmito stavebnicemi a postupně zapojovaly jednoduché obvody až po obvody složitější. Během zapojování se děti setkaly se zdrojem napětí – tužková baterie a elektronickými součástkami. Porozuměly použitým schematickým značkám, dokázaly pojmenovat a poznat jednotlivé součástky jako např. led diodu. Ta byla právě použita jako stavební prvek výrobku, který si děti podle návodu vyrobily (běžící šipka). Naučily se číst schéma sestavení výrobku, zapojit součástky, pájet, zkontrolovat zapojení a opravit  případnou závadu.

Během probíhající výuky se objevila závada na jedné stavebnici a jeden žák měl v kšiltovce osvětlení, které mu přestalo fungovat. Pod vedením vedoucích tábora se dětem podařilo závady opravit a jak stavebnice, tak čepice byly funkční.

Starší děti dokonce nahlédly do tajů digitální elektroniky a to konkrétně ve stavebnici Voltík III. Z uvedených stavebnic nejvíce děti zaujal elektronický klavírek, FM rádio a točící se vrtule.

Poslední den bylo pro děti nachystáno vozidlo Škoda Octavia III, které si děti prohlédly a mohly vidět jak elektronika a elektrotechnika kterou právě v zjednodušené formě prošly, ovlivnila vývoj automobilů. Děti se také seznámily s vyhledáváním závad na daném vozidle.

Následně se děti přesunuly zpět do třídy, kde jim byl předán pamětní list a domů si odnesly nejen svůj výrobek, ale i drobné upomínkové předměty.

Na závěr bych chtěl poděkovat paní ředitelce základní školy, paní zástupkyni, paní asistentce, ale také hodným dětem, kterým jsme doufám zpříjemnily závěr jejich prázdnin.

Dětem se hraní se stavebnicemi líbilo a doufáme, že se setkáme i příští rok a to s dětmi, které přišli letošní rok, tak také s některými dalšími.

Cíl byl splněn, děti získaly základní manuální a technické dovednosti při sestavování obvodů stavebnice, výrobě vlastního výrobku a také základních technických znalostí elektroniky a elektrotechniky pro žáky základní školy. Dětem se tábor líbil a projevily zájem, zda se budeme moci setkat i někdy příště.

 

v Zábřeze 26. 9. 2016

 

                                                          

                                                                                              Mgr. Markéta Bartášková

                                                                                                  ředitelka organizace