Projekt Přírodní zahrady Severovýchod Zábřeh – Zelené oázy

Naše škola získala finanční podporu pro Projekt Přírodní zahrady Severovýchod Zábřeh od Nadace Partnerství v grantovém programu Zelené oázy. Schválen byl grantový příspěvek ve výši 106 800 Kč. Realizace prací na školní zahradě začala dne 21. 4. 2018.

Zapojila se i veřejnost, která byla o možné spolupráci informována přes žáky, letáky, média, webové stránky. Pokračování revitalizace školní zahrady proběhlo 28. 4. 2018. Oba dny se prováděly terénní úpravy pozemku, vysadily se okrasné keře, keře s jedlými plody, stromy, trvalky a okrasné trávy. V dalších několika dnech bylo potřeba vybudovat jezírko a osázet jej vodními a bahenními rostlinami. Na podzim budou práce pokračovat, např. bude vytvořena bylinková spirála, zasazeny bylinky a okrasné cibuloviny.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

 

 

 

Po kliknutí na obrázek níže otevřete fotogalerii.