Projekt Přírodní zahrady Severovýchod Zábřeh - Zelené oázy, závěrečná fáze

Na podzim roku 2018 opět probíhaly dobrovolnické práce na školní zahradě. Naše škola totiž získala finanční podporu pro Projekt Přírodní zahrady Severovýchod Zábřeh
od Nadace Partnerství v grantovém programu Zelené oázy.

Podařilo se nám vybudovat bylinkovou spirálu, kterou jsme společně s dětmi osázeli známými bylinkami, např. levandulí, majoránkou, rozmarýnou, tymiánem. V říjnu jsme zasadili okrasné cibuloviny a zabudovali kruhovou lavičku kolem nově vysazené třešně.

Zaseli jsme semena v prostoru pro květnatou louku, která bude sloužit pro pozorování lučních květin, a semena pro motýlí záhon, kde budou rostliny atraktivní pro motýly. Celkově bylo vysázeno 617 bylin, 140 keřů a 4 stromy.

Pro výuku přírodopisu jsme vypracovali nové pracovní listy, které se přímo vztahují k naší zahradě a zakoupeným bylinám. Žáci se budou díky projektu učit v přírodě nejen v hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu, ale bude zde i prostor pro pracovní činnosti, zeměpis, výtvarnou výchovu, čtení. Zahrada bude využívána i v rámci volnočasových aktivit.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.
 
 
 
Po kliknutí na obrázek níže otevřete fotogalerii.