Projekt ,,Přírodní zahrada ZŠ Severovýchod Zábřeh" – tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 
 

Projekt ,,Přírodní zahrada ZŠ Severovýchod Zábřeh" – tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Registrační číslo: 09321861

Číslo výzvy: 16/2017

 

Celkové náklady 442.558 Kč, z toho výše podpory od Státního fondu životního prostředí je 376.174 Kč a 66.384 Kč příspěvek od zřizovatele – Město Zábřeh.

 

Projekt umožnil vytvořit prostor přírodní zahrady u základní školy uprostřed sídliště ve městě Zábřeh. Zahrada je přírodním prvkem v urbanizovaném prostředí. Pozitivně ovlivňuje zadržování vody v lokalitě, umožňuje zachování některých druhů rostlin a živočichů v urbanizovaném prostoru a z hlediska života lidí plní estetické potřeby – žít v zeleni spolu s původními rostlinami a živočichy. Zelená oáza na sídlišti např. zmírňuje vnímání letních veder.

 

Realizací projektu byl vytvořen prostor, kde se žáci vzdělávají prostřednictvím zážitků a zkušeností. Ty získávají volnou hrou a experimentováním na instalovaných herních prvcích – fyzikální hrad matematická kostka, přírodní orchestr. Rozvíjí zde také motoriku, představivost, obrazové a symbolické myšlení.

 

Zahrada je využívána v rámci výuky, ale také v rámci volnočasových aktivit. Zahrada podporuje ekologickou osvětu nejen vůči dětem základní školy, ale také směrem k široké veřejnosti.

 

V průběhu realizace projektu byla provedena 1 participativní aktivita, a to jednodenní aktivita společné účasti dětí a rodičů na úpravách zahrady. Zapojené děti a rodiče se podíleli na drobných zahradních pracích a výsadbě a následném úklidu.

Na akci bylo zapojeno 24 žáků a 14 dospělých (z toho 5 rodičů) v rozsahu 2 hodin práce.

Publicita projektu je plněna cedulí k projektu, která je pověšená v hlavním vstupu do budovy školy. Dále jsou informace a fotografie k projektu zveřejněny na webových stránkách školy – www.zssvzabreh.cz