Přerušení výuky na školách

 

Od dnešního podvečera platí zákaz akcí pro více než 100 lidí, od zítřka budou zavřeny školy

Bezpečnostní rada státu vzhledem k vývoji koronaviru v Evropě rozhodla o dalších mimořádných opatřeních:

S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce. Výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé přesahující ve stejnou chvíli 100 osob. A to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných, nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky také rozhodlo o přerušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách. Platit začne od středy 11. března. Vysoké školy si v této věci rozhodnou každá samostatně. Otevřeny nadále zůstávají i mateřské školy a jesle.

Ministerstvo zdravotnictví v sobotu 7. března 2020 vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu právě na území Itálie. S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Všechny aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Důležité informace a odkazy jsou k dispozici také na webových stránkách města:  Informace občanům k tématu Koronavirus.

přejít na web Ministerstva zdravotnictví ČR

Přílohy ke stažení

Mimořádné opatření_uzavření základních středních a vysokých škol od 11_3_2020.pdf Mimořádné opatření_zákaz konání akcí nad 100 osob.pdf Koronavirus - základní informace.pdf