Co nabízí naše škola jako jediná v okolí

 
 

Zkoušky Cambridge English

Nabízíme rodičům možnost přihlásit své dítě do přípravy na mezinárodní testování

Zkoušky testují úroveň školních dětí hravou a motivující formou a jsou k dispozici na třech úrovních Starters, Movers a Flyers. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků v poslechu, psaní a mluvení. Žáci dostávají certifikáty, které mají mezinárodně uznávanou platnost.

Zkoušky Cambridge English Young Learners (též „YLE“) jsou určeny žákům a žákyním základních škol, zhruba od 9 do 14 let věku. V České republice tyto zkoušky ročně skládá několik tisíc kandidátů.

Více informací na www.cambridge.org/elt/exams

 

Zkoušky Cambridge English jsou vytvořeny tak, aby hodnotily, jak studenti používají angličtinu pro komunikaci v reálných životních situacích.

Učitelé připravující studenty k našim zkouškám jim poskytují komunikační dovednosti, které mohou využít v každodenním životě, práci a při studiu.

20 000 univerzit a vlád na celém světě akceptuje zkoušky Cambridge English.

Za zkouškami stojí rozsáhlý výzkum prováděný jedním z nejlepších jazykových výzkumných týmů.

Zkoušky mají různé úrovně

STARTERS – pro žáky 4. - 5. tříd

MOVERS     – pro žáky 6. - 7. tříd

FLYERS       – pro žáky 8. - 9. tříd

Flyers - page089.jpg
Flyers - page105.jpg