Výstava Největší Čech - 700. let od narození Karla IV.

Žáci osmých tříd vyhledávali známé, ale hlavně neznámé poznatky, týkající se našeho významného panovníka KARLA IV.

13. května si připomeneme 700. výročí narození.

Výstavku doplnili svými uměleckými kresbami žáci 8. a 9. tříd. 

Výstava vznikla ve spolupráci výtvarné výchovy a dějepisu.