Let´s speak English!

Rodilý mluvčí pan Ramsey přichází mezi žáky základní školy Severovýchod pravidelně už od října minulého roku. Rozvíjí komunikativní schopnosti žáků na prvním i na druhém stupni. Mluví s nimi především anglicky, ale také německy.

Chodí si s žáky popovídat do hodin zeměpisu, matematiky, přírodopisu, občanské výchovy, chemie, pracovních činností, informatiky, němčiny, cvičí s nimi v tělocvičně, maluje v hodinách výtvarné výchovy, doprovází žáky na oběd i na koncert. Snaží se být pomocnou rukou i učitelkám.

Díky jemu jsou hodiny anglického jazyka pestré a tvořivé.

Jana Ucekajová