Moderní škola Severovýchod              

 Přihláška do spolku.pdf 

Čerpání 2017/2018 ke stažení zde

Čerpání 2016/2017 ke stažení zde

 

Vážení rodiče,

v roce 2013 byl na naší škole založen spolek MODERNÍ ŠKOLA SEVEROVÝCHOD, z. s..

Důvod vzniku spolku:

  • zapojení rodičů do dění ve škole
  • získávání sponzorských příspěvků zlepšujících podmínky i způsob výuky dětí
  • posílení vzájemné spolupráce školy a rodiny

Výhody členství:

  • 50% příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo, exkurze atd.)
  • pořízení odměn do soutěží
  • odměny za mimořádné výkony žáků (sportovní, prospěchové atd.)
  • věnování upomínkových předmětů při nástupu i ukončení povinné školní docházky

Členem spolku se automaticky stává každý rodič, který zaplatí roční příspěvek ve výši 200,- Kč na žáka, v případě sourozenců platí 2. dítě 175,- Kč a 3. a další dítě 100,- Kč.

Platbu je možno provádět dvěma způsoby:

  • ve třídě – třídnímu učiteli nebo
  • bankovním převodem na účet: 3437289349/0800 (zpráva pro příjemce=jméno a příjmení dítěte)

VS je přidělen dítěti na základě přihlášky do spolku, viz žákovská knížka.

Děti rodičů nečlenů (rodiče, kteří příspěvek za děti neuhradili) jsou z finančních a hmotných podpor vyřazeni. 

Více se o spolku a jeho činnosti můžete dozvědět na stránkách školy  www.zssvzabreh.cz.

Těšíme se na podporu i spolupráci.

 

V Zábřeze 2. 9. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                  předseda spolku

                                                                                                                        Bc. Ivana Müllerová