Moderní škola Severovýchod              

Přihláška do spolku.pdf

 

Čerpání za školní rok 2017/2018 ke stažení zde

Čerpání 2017 ke stažení zde

 

Vážení rodiče,

v roce 2013 byl na naší škole založen spolek MODERNÍ ŠKOLA SEVEROVÝCHOD, z. s..

Důvod vzniku spolku:

-  zapojení rodičů do dění ve škole

-  získávání sponzorských příspěvků zlepšujících podmínky i způsob výuky dětí

-  posílení vzájemné spolupráce školy a rodiny

Výhody členství:

-  50% příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo, exkurze atd.)

-  pořízení odměn do soutěží

-  odměny za mimořádné výkony žáků (sportovní, prospěchové atd.)

-  věnování upomínkových předmětů při nástupu i ukončení povinné školní docházky

Členem spolku se automaticky stává každý rodič, který zaplatí roční příspěvek ve výši 200,- Kč na žáka, v případě sourozenců platí 2. dítě 175,- Kč a 3. a další dítě 100,- Kč.

Děti rodičů nečlenů (rodiče, kteří příspěvek za děti neuhradili) jsou však ze všech finančních a hmotných podpor vyřazeni. 

V Zábřeze dne 1. 9. 2018                                                      předseda spolku

                                                                                               Ivana Müllerová