Exkurze do Pekařství Vašíček

Dne 31. 1. 2019 děvčata navštívila prostory pekárny a cukrárny pod odborným dohledem paní mistrové budoucích pekařek.