Výchovný koncert

Dne 13.2.2018 se na naší škole uskutečnil výchovný koncert „Vojenské hudby Olomouc“. Koncert byl pro žáky 1. a 2. tříd a děti z MŠ Severáček.

Pro děti byly připraveny ukázky z různých pohádek a prezentace hudebních nástrojů. Úkolem dětí bylo uhádnout název pohádky a název hudebního nástroje.

Koncert se všem líbil.

Poděkování patří všem muzikantům „Vojenské hudby Olomouc“ a především p. Jiřímu Janíčkovi, který výchovný koncert naší škole nabídl.