LVK 9. ročník

Děti z devátého ročníky se měly možnost, jako každý rok, zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu. Ubytování bylo zajištěno tradičně na chatě Olašanka ve Velkém Vrbně, na jejíž sjezdovce se i lyžovalo. Počasí bylo sice celý týden chladné, ale to neznamenalo, že si všichni lyžařský kurz neužili a nezlepšili své lyžařské schopnosti. Novinkou pro tento rok byla možnost absolvovat kurz pro snowbaordisty, kterou využila celá třetina zúčastněných.