Velikonoce ve škole

I tento rok si žáci ZŠ Severovýchod připoměli velikonoční tradice. Hoši se mohli již předem přihlásit k účasti na tradičním velikonočním "hrkání". V dopoledních hodinách pak v doprovodu vyučujících vyrazili trasou, která vedla místním sídlištěm a dávali o sobě náležitě vědět. Hrkačka nebo klapač byl podmínkou k účasti na této akci. 
V odpoledních hodinách se pak v prostorách před ZŠ Severovýchod uskutečnila prodejní výstava prací žáků školy a jiných předmětů s velikonoční tematikou. Akci zprostředkoval spolek Moderní škola Severovýchod, kterému také připadl výtěžek z prodeje předmětů. Kolemjdoucí velmi ocenili možnost osvěžit se nápojem nebo něčím malým k snědku. Událost vzbudila velmi pozitivní reakce okolí, což nás všechny velmi těší. Velké poděkování patří zaměstnancům ZŠ Severovýchod a rodičům ze spolku Moderní škola Severovýchod, kteří se na organizaci podíleli.

Pavel Bureš