Přírodní zahrady


Je sice teprve leden, avšak na ZŠ Severovýchod Zábřeh jsou již v plném proudu přípravy na nové projekty chystané pro rok 2016. Z mnoha novinek stojí za zmínku zejména zrod dlouhodobého plánu na přeměnu a využití školního pozemku. Úvodní seminář na toto téma proběhl dne 14. ledna s pracovnicí z brněnského centra Lipka, které se mimo jiné zabývá poradenstvím v oblasti projektu „Přírodní zahrady bez hranic - Nový prostor pro lidí, přírodu i cestovní ruch na dosah.“ Ten je společným úsilím českých a rakouských organizací, jež je financováno z fondů Evropské unie. Žáci i vyučující byli seznámeni s tím, jak mohou úpravy vypadat, co vše by změny obnášely, jakým způsobem dosáhnout cíle, kterým je zdravější, klidnější, poučnější a obohacující okolí školy. Tento rok bude ve znamení přípravné fáze, kdy je nutné zpracovat návrhy a vytvořit model, který bude předlohou pro konečný výsledek. Na tomto se mohou podílet jak zaměstnanci školy, tak žáci. Všichni věříme, že se tento záměr podaří v průběhu času dotáhnout do úspěšného konce.
                                                                                                                                                      P.B.

Kompletní informace o podmínkách a cílích projektu zde: https://cz.natur-im-garten.at/start.asp

další fotografie zde