Přednáška pro žáky - Animovaný film

 

V úterý 3. 5. 2016 naši školu navštívil pan Cyril Podolský, který je filmovým animátorem, scénáristou a režisérem, autorem seriálu večerníčků Krysáci, animátorem seriálů Pat a Mat nebo Bob a Bobek.

Přednáška byla zaměřená především na tvorbu večerníčků, skládala se z vyprávění o loutkové animaci, doplněném projekcí filmových ukázek a předvedením reálných filmových loutek a rekvizit. Jeho přednáška o základech animace loutek byla zajímavá a poučná, odkryla žákům postupy filmařské tvorby.

Tato zábavně - vzdělávací beseda přispěla k doplnění průřezového tématu mediální výchova (výtvarná a hudební výchova, český jazyk, informatika).

více fotografií zde

 

Jana Ucekajová