Návštěva 1. třídy v Městské knihovně Zábřeh

Ve čtvrtek 31. 3. 2016  žáci první třídy navštívili Městskou knihovnu v Zábřehu. Byli sem pozváni, aby se seznámili s tím, 

jak se mohou stát čtenáři a jak se do knihovny přihlásit. Dozvěděli se, jak se knihy půjčují a jaká zde platí pravidla. Paní knihovnice jim přečetla ukázku z knížky a vyzkoušela je, jak pozorně poslouchali. Potom už následovalo PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, na které se děti nejvíc těšily. Na závěr dostal každý žák obálku, ve které měl přihlášku do knihovny, průkazku a několik dalších dárečků. Dětem se v knihovně moc líbilo a slíbili, že se sem brzy vrátí s vyplněnou přihláškou.
 
                                                                                                                                                                                   I. Gronychová
                                                                                                                                                                                      tř. učitelka