Holocaust

27. ledna jsme si připomenuli památku obětem holocaustu. 

Žák 9.B Tomáš Monczka připravil pro své spolužáky velmi poutavé vyprávění o koncetračním táboře OSVĚTIM, které doplnil zajímavými fotografiemi a filmovými dokumenty.

Velká pochvala a příklad pro ostatní.

Věra Valouchová