Akademie 2016

Ve středu 25. května se v odpoledních hodinách zcela zaplnil kinosál VOŠ a SŠA Zábřeh rodiči a dětmi ze ZŠ Severovýchod. Důvodem bylo konání prvního ročníku ŠKOLNÍ AKADEMIE, což je kulturní program, který si žáci školy připravují sami s pomocí svých třídních učitelů, v případě školní družiny ve spolupráci s vychovatelkami.
V průběhu obsáhlého vystoupení se postupně představily mažoretky pod vedením paní Danuše Koryčánkové, skupinky ze školní družiny, následoval první stupeň, po krátké pauze se pokračovalo představeními žáků druhého stupně.
Všichni účinkující svá vystoupení zvládli a zaslouží si velký obdiv nejen za předvedené výkony, ale také za to, že obětovali mnoho času při jejich přípravě, stejně jako vyučující a vychovatelé, kteří jejich přípravu vedli.
Velké poděkování patří žákovskému organizačnímu týmu složenému z žáků 9.B a 8.B (moderátoři) pod vedením žáka Tomáše Monczky, který zajistil skvělou technickou přípravu a průběh akce.
Je nutné vyslovit poděkování i paní učitelce Mgr. Jarmile Zavřelové, jež v předsálí a sále vytvořila krásnou expozici žákovských výtvarných prací.
Dále děkujeme i vedení VOŠ a SŠA Zábřeh, které umožnilo konání události ve svých prostorách a také velmi ochotným zaměstnancům, kteří byli vždy ochotní a rádi pomohli s čímkoli, co bylo třeba.
Děkujeme i paní ředitelce ZŠ Severovýchod Mgr. Markétě Bartáškové, z jejíž iniciativy nápad pořádání celé akce vzešel a pravděpodobně tímto položila základ k založení další školní tradice.

Věříme, že přes drobné nedostatky se akce všem příchozím líbila, jelikož jsme byli mile překvapeni hojnou účastí, návštěvou nás poctil i pan starosta města Zábřeh, RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Již nyní se těšíme na další ročník 

Pavel Bureš