Školní rok 2015/2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáky 9. ročníku navštívili zástupci VOŠ a SPŠ Šumperk 

Plavecká štafeta měst