Pasování prvňáčků na čtenáře

Prvňáčci byli v knihovně pasováni na čtenáře.