Obrana vlasti opět velmi úspěšná :-)

Každoročně se na naší škole uskutečnil dětský den. Letos byl  zaměřen na zdatnost a pohotovost  našich žákú, ale také  obohacen o besedu s příslušníky vojenského úvaru z Přáslavic, kteří již naši školu navštívili v měsíci květnu. Jejich zajímavé vyprávění a komunikace všechny žáky velmi bavilo. Pochvala patří i Štěpánu Frankovia a Pavlu Burešovi, kteří připravili pro děti velmi zajímavou výstavku svých sběratelských kousků.

Ještě jednou chválíme : por. Martinu Zaorálkovou , npor. Ing. Josefa Klímu, rtm. Pavla Kalivodu, rtm. Viktora Konečného, rtm.Martina Javornického. 


Věra Valouchová