,,Čteme dětem v Zábřehu."

Dne 1.4. 2014 proběhl pod záštitou Mš Zábřeh Strejcova 132/2a  v KINĚ RETRO  program pro děti - ,,Čteme dětem v Zábřehu." Četlo se z knížky Miloše Macourka ŽOFKA.

Za naši školu se četby účastnili žáci čtvrtých a pátých tříd.

Za třídu IV.B to byli žáci: M.Přibylková, L.lhotecká, A.Koglerová, J.Mrázek, A.Suchý, A.Kantorová, J.Žanda, R.Dobešová,  a M.Psotka.

Za třídu IV.B - M.Peková.

Za třídu V.A - A.Ulrichová.

Do této soutěže jsme také poslali obrázky od žáků z prvního stupně. 

Na 1.místě se umístil Ondřej Homola ze IV.A  a  na 2. místě Ludmila Krňávková ze druhé třídy.

                                                                                                                                                                             ds