Vlastivěda ve 4.B

 

Žáci si sami vyrobili husitské zbraně a přiblížili si tak dobu husitskou.