Vánoční besídka

 

Již tradičně se na 4.ZŠ konala besídka poslední den školy v roce 2011. Letos se zapojily téměř všechny třídy II.stupně a přispěly svým vystoupením do bohatého programu.

Besídka se konala v mezipatří 2.patra, kde se odehrávala hlavní scéna a vedlejší scéna byla umístěna v učebně výtvarné výchovy, biologie a třídy 8.B.

 

Na vedlejší scéně mohli žáci shlédnout Mrazíka, zkrácenou inscenaci ruské pohádky nadšenců z 9.B a p. Věry Valouchové, která se podílela na scénáři. Dále se v biologii promítaly vánoční prezentace v power pointu, které měli na starost dívky ze 7.A a dva hoši ze 8.B. Tradiční zvyky jako pouštění lodiček, odlévání vosku a pexeso s vánočními zvyky se uskutečnilo v třídě 8.B, kde si aktivní žáci 8.B třídy přichystali tato jednotlivá stanoviště pro své spolužáky.

 

Na hlavní scéně se vždy celou hodinu odehrával program dalších tříd. Na úvod přišla na scénu 9.A, která ztotožnila živý betlém za zpěvu tradičních koled. Hudbu zajišťovala p. Lenka Černá hrou na keyboard, která se postarala se svým sborem o hudební doprovod a o zpěv vánočních koled. Potom se předvedla celá třída 8.A se svou originální písní Vánoční hit 2011. Za I.stupeň vystoupily dívky se zumbou, tancem pod vedením p. Kláry Gronychové. 6.třída naopak bravurně předvedla scénku z vánočního Comebacku.

Dále se předvedlo taneční duo v podání Olgy Fišnarové a Markéty Brzobohaté. Další taneční vystoupení Čipmánků (7 dívek ze 7.B)  oslnilo mladé diváky pod vedením zkušené tanečnice Andrejky Kárníkové. A na závěr se předvedla sólo tanečnice slečna Kárníková s tancem, který měl úspěch neuvěřitelného 3.místa v Evropě. Vánoční besídka byla zakončena společnou koledou a popřáním všeho dobrého do nového roku 2012.

Všem účinkujícím, organizátorům, učitelům a panu řediteli velmi děkujeme, nejen za snahu a odvahu utvořit příjemný poslední školní den ve vánočním duchu.

 

                                   Zuzana Gebrová

                    více fotografií zde